Home

Marie Jose 2020

Welkom bij De Kersenplukkers

Beste Kersenplukkers,

Pfff, pfff, pfff, wat is het heet. Dat is wat je de afgelopen weken hebt gehoord bij heel veel mensen. En ze hebben natuurlijk gelijk. Het is de kunst om je nu heel rustig te houden en veel (water) te drinken. Maar anderzijds is dit weer voor vakantiegangers wel mooi, omdat velen toch in ons kikkerlandje blijven. Het is nooit voor iedereen goed maar we moeten er doorheen. En dat lukt ook als we oog hebben voor elkaar en een helpende hand toesteken. Ventilatoren werken met dit weer heerlijk verkoelend. En houd de gordijnen en rolluiken dicht. We zijn ook zeker nog niet uit de coronaperikelen. Als vereniging moeten we de protocollen in acht nemen. Gelukkig zijn er in Geldrop-Mierlo niet veel coronagevallen en dat is heel fijn en dat moeten we met z’n allen zo proberen te houden.

De Vliegert is momenteel open voor de afdelingen die hun protocol goed op orde hebben. Op de website staat wat er wel of niet te doen is binnen onze vereniging. Er zijn toch veel mensen die (nog) niet durven. Dat is iedereen zijn goed recht. Zelf beslissen wat wel of niet kan of bij je past. U bent allen verantwoordelijk voor uzelf en daarbij wens ik u veel wijsheid toe. Vergaderingen gaan ook weer starten. We zullen goed bekijken wat er moet gebeuren en wat de mogelijkheden zijn. In maart is de jaarvergadering helaas niet doorgegaan; we zullen proberen deze alsnog in te plannen. Hier hoort u in het volgende bulletin meer van.

Als laatste wil ik een kleine anekdote vertellen over mijn kleinkind. Hij is zes jaar en was bij mij aan het logeren. ‘s Middags vroeg hij: “Oma, gaan we even naar het kerkhof naar mijn andere oma?” “Da’s goed jongen”, zei ik. Wij daar samen naar toe. Hij vroeg de hele tijd hoe de mensen heten die daar liggen. Na vele antwoorden zei ik: “Kom we gaan.” Toen vroeg hij: “Ga jij ook dood oma?” ”Natuurlijk”, zei ik, “alleen weet ik niet wanneer.” “En ik, ga ik ook dood?”, vroeg hij toen. Daarop kreeg hij hetzelfde antwoord. Hij zei: ”Maar dan is er dadelijk niemand meer in Mierlo.” Waarop mijn antwoord was: “Natuurlijk wel, er worden toch steeds weer baby’s geboren.” Ach ja: “dat is natuurlijk mens recycling”, was zijn antwoord. Probleem opgelost. Beste mensen ik wens U weer veel leesplezier met ons bulletin en blijf fit en gezond!

Vriendelijke groeten,

Marie-José van de Kimmenade, voorzitter driekersen

22-08-2020

 

groenlicht

Wij zijn in actie!

De volgende afdelingen en activiteiten zijn in actie:
Biljartclub, Black Cherry Dancers, Creatieve club (ochtend),
Damesgym (ochtend, 3 groepen), Darten, Handwerken (middag),
Herengym, Kienen (oneven weken), Koersbal (dinsdag- & vrijdagmiddag),
Kruisjassen (middag), Mondharmonicaclub (middag), Zwemmen (donderdagochtend, Hotel Hup).

oranjelicht

In afwachting van verdere informatie

Dansavonden (protocol aangeleverd, nog geen dansavonden gepland).

roodlicht

Protocol nog op te stellen

Canta Classica, Samen Zingen (afhankelijk van regels voor koren).
Sjoelen
Toneelvereniging
Volksdansen

roodlicht

Voorlopig niet in actie

Bridgeclub
Fietsclub
Jokeren
Rikken

roodlicht bridge

Bridgeclub De Vliegert

Het is alweer een tijdje geleden dat er nieuws was vanuit de bridge-club. Onze Algemene Leden Vergadering (ALV) van 28 augustus j.l. geeft ons een mooie gelegenheid daar iets aan te doen. De vergadering verliep zoals we gewend zijn, helaas met minder leden en ook zonder aansluitende bridge drive. En dit alles vanwege het coronavirus dat nog steeds onder ons is en nu alleen maar heftiger aan het worden is. Tijdens de ALV is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Voorzitter Rob van Kerkhoven en de leden Greet van Lieshout en Willem Verhorevoort waren aftredend en herkiesbaar, waartoe bij acclamatie is besloten. Na zes jaar is penningmeester Ans Waterschoot aftredend en niet herkiesbaar. Ans werd in de bloemetjes gezet en bedankt voor haar niet aflatende energie en inzet voor de bridgeclub. Hans Zwart is bij acclamatie benoemd tot nieuwe penningmeester. We hadden zo gehoopt dat we in september zouden kunnen starten. Nu hebben we onze hoop weer op januari gericht, maar ook dat is nog niet zeker. Het bestuur komt minimaal eens per twee maanden bijeen om de situatie te bespreken. Wij zullen onze leden hiervan regelmatig op de hoogte brengen. Wat wel zeker is, is dat als we kunnen starten we daar een mooi feestje van gaan maken! Wij wensen jullie het allerbeste, zorg goed voor jezelf en jullie naasten. Namens de Bridgeclub, Henny Vliegen

afgelast

Vrijwilligersavond gaat dit jaar niet door

Traditioneel biedt De Kersenplukkers de vele enthousiaste vrijwilligers waar de vereniging immers op draait in het najaar een feestavond aan. Maar door zo langzamerhand overbekende oorzaak zal ook dit mooie evenement dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Onze waardering is er niet minder om, we kunnen het alleen niet feestelijk tot uitdrukking brengen en zijn genoodzaakt dit volgend jaar pas te doen. Beste mensen, allemaal heel veel dank voor wat jullie voor de vereniging doen!

hotel hup

Zwemmen opnieuw een officiële activiteit

Het zwemmen in hotel Hup, voorheen De Brug, is een arrangement specifiek voor de leden van De Kersenplukkers. Hannie van Zwet fungeert als contactpersoon. Dit zwemmen in het kader van MBVO bestaat uit een deel zwemmen en een deel aquajoggen. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. Om deel te kunnen nemen moeten onze leden een tien-knippenkaart kopen voor € 50, en daarvoor kunnen ze dan circa 1,5 uur gebruik maken van het zwembad en de koffie. Kom eens kijken op een donderdagochtend. De les is van 11.30 tot 12.00 uur.

anwb automaatje

ANWB Automaatje rijdt weer

Na een verplichte stop vanwege corona kunnen ingeschreven deelnemers van AutoMaatje in Geldrop-Mierlo sinds woensdag 15 juli weer een rit aanvragen. Door corona is er wel e.e.a. veranderd. Er gelden strenge regels. Niet alleen de deelnemers maar ook de vrijwilligers - veelal pensionado’s - zijn vaak op leeftijd of anderszins kwetsbaar. Ongeveer de helft van de vrijwillige chauffeurs is op dit moment beschikbaar om voor minder mobiele plaatsgenoten te rijden. Dat betekent ook dat er voorlopig maar half zo veel ritten kunnen worden uitgevoerd. Alle chauffeurs zijn uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen en middelen om het voertuig te desinfecteren. Bij gerede twijfel kan een chauffeur besluiten om de geplande rit toch niet te maken. Natuurlijk proberen we dit te allen tijde te voorkomen. Daarom vragen we ook het een en ander van u als deelnemer! Lees hier het hele artikel.

exposities

Schilderijen in het Fotoboek

Omdat we niet naar De Vliegert kunnen komen zijn twee kleine fotoseries met kunstwerken die in ons verenigingsgebouw hangen nu te zien in het Fotoboek. Het zijn schilderijen die door onze creatieve club zijn gemaakt en in de kleine zaal hangen en schilderijen die vanaf 1 maart in de grote zaal hangen. Dat laatste is de expositie van Ans Rullens. Op de pagina kunstexposities kunt u meer over haar lezen.

Seniorenvereniging De Kersenplukkers, Heer van Rodestraat 109A, 5731 VR Mierlo, 0492-663436