AanmeldenAlle clubsALV - notulenBeleidsplanBestuurContactContributieDonateursDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.EreledenOpzeggen

Vereniging

Kersenplukkers logo kleurIntroductie

Seniorenvereniging De Kersenplukkers heeft ten doel de culturele en sociaal-economische belangen van vijftigplussers in het algemeen en de leden in het bijzonder te behartigen. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Iedereen die 50+ is kan lid worden. U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. In 2023 kregen we 179 nieuwe aanmeldingen. Op 1 januari 2024 was het ledenaantal 1328.

 

Contributie

De contributie is door de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2023 vastgesteld op € 17,50 per persoon. Wanneer u in de periode 1 juli t/m 31 oktober lid wordt is voor dat jaar de contributie € 8,75. Gaat een nieuw lidmaatschap in na 31 oktober dan hoeft pas contributie te worden betaald in het volgende jaar. De automatische incasso van de jaarlijkse contributie over 2023 is op 15 april uitgevoerd.

 

Algemene Ledenvergadering en Notulen

Elk jaar is er in het eerste kwartaal een algemene ledenvergadering. Het bestuur presenteert een jaarverslag en een financieel verslag alsmede de plannen en de begroting voor het komende jaar. In 2024 vond de algemene ledenvergadering plaats op woensdag 17 april om 14.00 uur.
Leden van De Kersenplukkers kunnen een verzoek tot toezending van de notulen richten aan het secretariaat.

 

Donateur worden

Iedereen die Seniorenvereniging De Kersenplukkers graag financieel wil steunen kan donateur worden. Dit kunnen personen zijn maar ook bedrijven. Lidmaatschap van De Kersenplukkers is niet nodig. Als u donateur wilt worden kunt u het aanmeldformulier downloaden en inleveren bij de receptie van De Vliegert. U kunt ook het formulier digitaal invullen en via e-mail insturen naar het secretariaat. Bedrijven kunnen daarbij aangeven of zij een vermelding wensen op de publicatieborden in De Vliegert en in het Nieuws Bulletin van de vereniging. Dit is mogelijk bij een donatie van tenminste € 50,-.

 

Bestuur
Naam Functie

Mevr. M.J.P.G. van de Kimmenade - van Gerven
Dhr. J.C.J. van Zwet
Dhr. F. Beks
vacature
Mevr. A. Waterschoot
Dhr. A.W. Buij
Mevr. P. Manders - Hegen

Voorzitter
Secretaris & Vicevoorzitter
Penningmeester
2e Secretaris
2e Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

 

Beleidsplan

De vereniging formuleert haar doelstellingen voor de middellange termijn in een beleidsplan. De leden worden verzocht hierover actief mee te denken en suggesties aan te dragen. U kunt het beleidsplan hier inzien.

 

KvK

De vereniging is vermeld in het Handelsregister onder KvK-nummer 40236196.

 

Ereleden en leden van verdienste
Ereleden Leden van Verdienste

Dhr. J.C.A. van de Kerkhof
Dhr. P.J. Lammers
Dhr. A.M.M. Otten
Mevr. P.H.M. van der Sanden - Lijten
Dhr. H.P.A. Suurs
Dhr. A.A. van Stiphout
Dhr. J. Veneman
Dhr. B.G. Janssen

Dhr. E.M. Slegers
Mevr. P.J.M. de Hoon - Kuijten
Mevr. M.J.G. van Tilborg - Welten
Dhr. M.H. Verbruggen

 

Opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap van Seniorenvereniging De Kersenplukkers opzeggen dan kan dat met een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via tel. 06 ‑ 3903 4066. Als u een incassomachtiging hebt afgegeven wordt deze automatisch beëindigd. Bent u lid van een of meer afdelingen denkt u er dan aan dat u uw lidmaatschap daarvan ook moet opzeggen, en wel bij de betreffende afdeling(en) zelf.