Klusjesdienst

Een klein klusje, een groot probleem?klusjes1

Je zult er maar mee zitten. Het zelf niet kunnen. Kinderen of buren of goede vrienden die niet kunnen helpen. Er het goede gereedschap niet voor hebben. De vakman die daar niet voor komt. Bijvoorbeeld een stekker aanzetten, lamp of schilderij ophangen, de TV of videorecorder afstellen... Dan is er de klusjesdienst!

 

Ontstaan

De voormalige ouderenadviseurs kregen vaak vragen betreffende hulp bij kleine klusjes in huis. Op hun initiatief is de klusjesdienst op 1 december 2005 officieel in het leven geroepen. En nu wordt er door vrijwilligers van deze dienst nog steeds enthousiast hulp geboden aan ouderen en mensen met een beperking die in Mierlo wonen. Sinds kort is de klusjesdienst officieel een dienst van De Kersenplukkers. Voorzitter is Cees van Dril, tel. 0492 - 320 070.

Wat wij doen

Wij knappen kleine klusjes op. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij, een wandlampje of een droogrekje, het verwisselen van lampen, het repareren van een lekkende kraan, een stekker aan een snoer zetten, het instellen van zenders op een TV enz. Ook kunnen wij een (kleine) heg knippen of een struik snoeien. Wij doen echter geen tuinonderhoud of verbouwingen. Met klusjes bedoelen we dat het in maximaal anderhalf uur moet kunnen worden uitgevoerd. Gaat het meer tijd kosten dan overleggen we hoe je dit kunt oplossen. Een keuken verbouwen, of de kamermuren granollen... nee dus. 

 

Wie verrichten de klusjes?

Een team van seniorenvrijwilligers voert de klusjes uit. Elke klusser beschikt over een legitimatiebewijs van de klusjesdienst, een gereedschapskist en een bodywarmer met het opschrift Klusjesdienst en het logo van de Rabobank (omdat die ons gedurende de afgelopen jaren heeft gesponsord). De klusjesdienst valt onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Geldrop-Mierlo.

 

Werkwijze

Heb je een klusje waar je zelf niet goed raad mee weet dan kun je dit aanmelden bij de receptie van de De Vliegert, of telefonisch via 0492- 663436, op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur. Graag aangeven wat de bedoeling is. De planner haalt de klussenlijst op en verdeelt de klussen onder de vaklieden. Vervolgens maken we een afspraak met de aanvrager. Als een klus om welke reden dan ook niet doorgaat (b.v. de klus is reeds opgelost, is te groot of te ingewikkeld) dan moet dit worden gemeld bij de receptie.

Kosten

Voor een klus van maximaal 1½ uur bedragen de kosten € 3,-, exclusief aanschaf van materiaal. Duurt een klus langer dan wordt voor de volgende 1½ uur ook € 3,- in rekening gebracht. Van elke € 3,- gaat € 1,- naar de pot van de klusjesdienst. Snoeien van een kleine heg kost € 6,- (inclusief een bijdrage van € 3,- voor huur van de heggenschaar en € 1,- voor de pot).