Veiligheid & BHV

veiligheid1

Coördinatoren

Maarten Verbruggen is Preventie- en Arbocoördinator en heeft als plaatsvervanger Ben Janssen. Beiden zijn opgeleid bij Saasen Opleidingen.

 

Noodkaart

De Noodkaart is in de verscheidene ruimtes van De Vliegert opgehangen en geeft aan welke acties er ondernomen moeten worden bij een noodsituatie.

 

vluchtrouteOntruimingsplattegrond

Bij de Noodkaart is ook een Ontruimingsplattegrond aanwezig. Hiermee kun je snel de vluchtroutes vinden en de verzamelplaats waar je naartoe moet bij een noodsituatie.

 

Voorlichting

Voor bezoekers van De Vliegert is vooral van belang dat zij op de hoogte zijn van wat zij moeten doen wanneer zich een noodsituatie voordoet. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld brand en ontploffing maar ook een ongeval. Veiligheid is een onderwerp dat voortdurend aandacht behoeft en waarover aan de medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van De Vliegert permanent goede voorlichting moet worden gegeven.

bhvteam

 

BHV-Team

Hier vind je de Lijst met BHV-teamleden binnen De Vliegert met hun gevolgde opleidingen, datums herhalingscursus, en telefoonnummers.

 

presentatie

Presentatie

In de presentatie die Ben Janssen gaf bij het jaarlijkse overleg op 28 september 2015 met de besturen van de verscheidene onderafdelingen van De Kersenplukkers komen de belangrijkste aspecten van het veiligheidsbeleid aan de orde.