Organisatie en Bestuur

Kersenplukkers logo kleurIntroductie

Seniorenvereniging De Kersenplukkers werd opgericht op 28 augustus 1951 en heeft ten doel de culturele en sociaal-economische belangen van ouderen in het algemeen en de leden in het bijzonder te behartigen. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Je kunt je aanmelden door het Aanmeldformulier in te vullen en in te leveren bij de receptie van verenigingsgebouw De Vliegert. De criteria voor lidmaatschap vind je in het Huishoudelijk Reglement. Bij acceptatie ontvang je een bevestigingsbrief met een informatiepakket. In 2017 kregen we 69 nieuwe aanmeldingen en werden 66 leden uitgeschreven. Aan het einde van het jaar was het ledenaantal 1379, van wie 42% mannen en 58% vrouwen.

 

Contributie

Aan lidmaatschap van De Kersenplukkers is een contributie verbonden. Deze is door de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2018 vastgesteld op € 15,00 per persoon. Wanneer men in de periode 1 juli t/m 31 oktober lid wordt is men voor dat jaar de helft van de jaarcontributie verschuldigd. Gaat een nieuw lidmaatschap in na 1 november dan is voor dat jaar geen contributie verschuldigd.

 

Algemene Ledenvergadering en Notulen

Elk jaar is er in het eerste kwartaal een algemene ledenvergadering. Het bestuur presenteert een jaarverslag en een financieel verslag alsmede de plannen en de begroting voor het komende jaar.
Jaarverslag over 2017 van de secretaris: jaarverslag 2017
Financieel verslag over 2017 van de penningmeester en begroting 2018: 28 maart 2018
Notulen van de algemene ledenvergadering 2018 (concept): 28 maart 2018

Jaarverslag over 2016 van de secretaris: jaarverslag 2016
Notulen van de algemene ledenvergaderingen 2017: 15 maart 2017 en 12 april 2017
Deze notulen zijn goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 28 maart 2018.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de vereniging is sinds 28 maart 2018 als volgt samengesteld: 
Marie-José van de Kimmenade: voorzitter
Joop van Zwet: 1e secretaris
Ben Janssen: 1e penningmeester
Gerard Goossens: 2e secretaris
Ans Waterschoot: 2e penningmeester
Maarten Verbruggen: technische zaken
Arno Buij: webmaster

bestuur 2018


Ereleden 

De volgende personen zijn erelid van onze vereniging:

 • Hr. J. Smeets†
 • Hr. Chr. Liebreks†
 • Hr. H. Romonesco †
 • Hr. P. Beks †
 • Hr. M. v. Vlokhoven †
 • Hr. A. van Hooft †
 • Mevr. F. vd Vleuten-Steuns †
 • Hr. J. van de Kimmenade †

 

 • Hr. J.C.A van de Kerkhof
 • Hr. P. Lammers
 • Hr. A.M.M. Otten
 • Hr. P.M. Schelfaut †
 • Hr. H.P.A. Suurs
 • Hr. N. van Stiphout
 • Mevr. N. vd Sanden
 • Hr. J. Veneman

 

Leden van Verdienste

De volgende personen zijn leden van verdienste van onze vereniging:

 • Hr. J. van der Ham †
 • Mevr. A. Huijbers-van de Vorst †
 • Hr. B. Slegers
 • Mevr. J. Liebreks-van de Heuvel †
 • Hr. T. Smeets
 • Hr. A.Th.J. Basemans †
 • Mevr. T. Asmussen-de Quillettes
 • Mevr. N. de Hoon
 • Mevr. M. van Tilborg

 

 

1e bestuur KersenplukkersHet eerste bestuur

Hier zien we de bestuursleden van de toenmalige Bejaardenvereniging De Oude Kersenplukkers.
Zittend: Piet Beks (intiatiefnemer), Christ Liebreks, Mevr. Krol en Burgemeester Krol en de heer Gerrits.
Staand: G. van Ooijen, J. Beenen, J. Daans en M. van Vlokhoven.

In 60 jaar Geschiedenis van de Kersenplukkers vind je de uitgebreide historie van de vereniging.