Organisatie en Bestuur

Kersenplukkers logo kleurOprichting

Onze seniorenvereniging werd opgericht na een initiatief van Piet Beks op 28 augustus 1951 onder de naam Bejaardenvereniging De Oude Kersenplukkers. In 60 jaar Geschiedenis van de Kersenplukkers vind je de uitgebreide historie van de vereniging. Tegenwoordig heten we Seniorenvereniging De Kersenplukkers. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Doel van de vereniging

De vereniging heeft ten doel de culturele en sociaal-economische belangen van ouderen in het algemeen en de leden in het bijzonder te behartigen.

KvK

Wij zijn ingeschreven in het Handelsregister onder nummer KvK 40236196.

Algemene Ledenvergadering en Notulen

Elk jaar is er een algemene ledenvergadering, doorgaans in maart. Het bestuur presenteert een jaarverslag en een financieel verslag alsmede plannen en begroting voor het komende jaar.
Het jaarverslag zoals voorgelezen door de secretaris op 15 maart 2017: Jaarverslag 2016
Notulen van de algemene ledenvergaderingen: 15 maart 2017 en 12 april 2017
Deze concepten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende algemene ledenvergadering.

Ledenadministratie

Je kunt je aanmelden door het Aanmeldformulier in te vullen en in te leveren bij de receptie van verenigingsgebouw De Vliegert. Bij acceptatie ontvang je een bevestigingsbrief met een informatiepakket. De criteria voor lidmaatschap vind je in het Huishoudelijk Reglement, artikel 2.

Eind 2017 was het ledenaantal 1379, van wie 42% mannen en 58% vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 74 jaar. In 2017 kregen we 69 nieuwe aanmeldingen. Er overleden 40 leden, 22 leden zijn verhuisd of hebben opgezegd. De leeftijdopbouw is: 4% van 50 t/m 59 jaar, 29% van 60 t/m 69 jaar, 45% van 70 t/m 79 jaar, 19% van 80 t/m 89 jaar en 3% is 90-plus.

Contributie

Aan lidmaatschap van De Kersenplukkers is een contributie verbonden. Deze is door de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2017 vastgesteld op € 15,00 per persoon. Wanneer men in de periode 1 juli t/m 31 oktober lid wordt is men voor dat jaar de helft van de jaarcontributie verschuldigd. Gaat een nieuw lidmaatschap in na 1 november dan is voor dat jaar geen contributie verschuldigd.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de vereniging is sinds de jaarvergadering op 15 maart 2017 als volgt samengesteld: 

bestuur2017
                   Joop van Zwet, Marie-José vd Kimmenade, Maarten Verbruggen, Mariet van Tilborg
                         Ans Waterschoot, Ben Janssen, Arno Buij, Gerard Goossens (niet op de foto)


Organigram

Organigram Kersenplukkers
 

Stichting De Oude Kersenboom

Gebouw en inventaris van De Vliegert zijn ondergebracht in stichting De Oude Kersenboom. Het stichtingsbestuur bestaat uit de bestuursleden van Seniorenvereniging De Kersenplukkers.

 

Ereleden 

De volgende personen zijn erelid van onze vereniging:

 • Hr. J. Smeets†
 • Hr. Chr. Liebreks†
 • Hr. H. Romonesco †
 • Hr. P. Beks †
 • Hr. M. v. Vlokhoven †
 • Hr. A. van Hooft †
 • Mevr. F. vd Vleuten-Steuns †

 

 • Hr. J. van de Kimmenade †
 • Hr. J.C.A van de Kerkhof
 • Hr. P. Lammers
 • Hr. A.M.M. Otten
 • Hr. P.M. Schelfaut †
 • Hr. H.P.A. Suurs
 • Hr. N. van Stiphout
 • Mevr. N. vd Sanden

 

Leden van Verdienste

De volgende personen zijn leden van verdienste van onze vereniging:

 • Hr. J. van der Ham †
 • Mevr. A. Huijbers-van de Vorst †
 • Hr. B. Slegers
 • Mevr. J. Liebreks-van de Heuvel †
 • Hr. T. Smeets
 • Hr. A.Th.J. Basemans †
 • Mevr. T. Asmussen-de Quillettes
 • Hr. J. Veneman
 • Mevr. N. de Hoon
 • Mevr. M. van Tilborg

 

 

1e bestuur KersenplukkersHet eerste bestuur

Hier zien we de bestuursleden van het eerste uur.
Zittend: Piet Beks, Christ Liebreks, Mevr. Krol en Burgemeester Krol en de heer Gerrits.
Staand: G. van Ooijen, J. Beenen, J. Daans en M. van Vlokhoven.