Canta Classica

cantaclassica foto buiten a

Klassiek moet niet worden opgevat als historisch oud maar als waardevast voor de toekomst.

CantaClassica logo small

 

Introductie

Wij zijn enthousiaste 50-plussers die in een gemengd amateurkoor met plezier en ambitie klassieke koorzang beoefenen. We hebben ca. 50 leden.

 

Oprichting

Aanleiding tot oprichting was het in 2009 grotendeels wegvallen van de mogelijkheid om op een voldoende ambitieuze wijze klassieke koorzang te kunnen beoefenen in Mierlo. Dit zou een grote muzikale verschraling tot gevolg hebben gehad. Canta Classica werd opgericht om deze waardevolle koorzang levendig te houden en uit te dragen. Na een start in januari 2010 in 't Patronaat ontstonden contacten met de seniorenvereniging De Kersenplukkers. Gezien de gemeenschappelijke doelgroep van 50 plussers en de geboden faciliteiten werd besloten in juni 2010 onze activiteiten voort te zetten bij De Kersenplukkers.

 

Waar en wanneer

Repetities vinden plaats in De Vliegert op de woensdagen van 19.00 uur tot 21.00 uur, inclusief koffiepauze. Na de repetitie is er gelegenheid tot een gezellige nazit. Er wordt op een ontspannende, plezierige wijze gerepeteerd. U krijgt een muziekmap mee. Indien wenselijk wordt u begeleid en ondersteund door onze repetitor om de gewenste vorderingen te bereiken. U kunt ons op de repetitiedagen zonder verplichting bezoeken voor een nadere kennismaking. Als u wilt kunt u zelf aan repetities deelnemen.

 

Agenda

Op 8 april vond een optreden plaats in de serie 'Canta Classica ontmoet', ditmaal met het  Maasechokoor uit Boxmeer.
De volgende optredens voor 2018 zijn ook gepland: 4 november en ter afsluiting van het jaar natuurlijk onze bijdrage aan de jaarlijkse kerstviering van De Kersenplukkers. De concerten zijn steeds op zondagmiddag en beginnen om 14.00 uur. Wat het allemaal gaat worden? Dat is in detail nog niet bekend maar het zal u verrassen. Iets luchtigs, iets met andere koren, iets samen met heel andere partijen (de zogenaamde crossovers). Zodra meer bekend is, komt het in het en op de website.

 

Nieuwe leden

U kunt lid worden van Canta Classica indien u lid bent van de seniorenvereniging De Kersenplukkers. Hiervoor komt iedereen die woont in de gemeente Geldrop-Mierlo in aanmerking. Woont u buiten de gemeente dan is toestemming van het bestuur van De Kersenplukkers vereist.

 

Contributie

De contributie van Canta Classica is slechts € 10,00 per maand. Voor dat bedrag kunnen we beschikken over een professionele dirigent en een begeleidend pianist. Voor de nieuwelingen is ook een repetitor beschikbaar zodat de nummers meteen goed ingestudeerd kunnen worden.

 

Samenstelling koor

Zowel de jongere als de oudere 50 plusser kan deelnemen aan Canta Classica. Generatie- en leeftijdgenoten tonen vaak een grote belangstelling voor klassiek. Wij streven naar een optimale onderlinge stemverhouding die veelal gericht is op vierstemmige koorzang. Met een klassiek repertoire en een bevlogen dirigent wordt inhoud gegeven aan onze muzikale doelstellingen.

 

Doelstelling

Doelstelling is het zingen uit liefhebberij waarbij emotie, betrokkenheid, enthousiasme en beleving belangrijke elementen zijn. We streven naar een zo hoog mogelijk niveau en dragen dit op passende wijze uit. We binden echte zangliefhebbers aan het koor zodat de klassieke koorzang in Mierlo beoefend en behouden kan blijven. Het koor stelt zich dienstbaar op bij optredens met een sociaal doel. We geven aandacht aan de koorleden ter bevordering van een goede onderlinge sfeer.

 

Repertoire en Optredens

Ons repertoire omvat klassieke en geestelijke liederen en koorwerken van diverse componisten in verschillende talen en uit allerlei stijlperiodes, al dan niet met muzikale begeleiding. Er kunnen bijzondere gelegenheden zijn die om een andere invulling vragen. Repertoire wordt door de muziekcommissie samengesteld. De commisie bestaat uit de dirigent en enige koorleden en legt het beleid ter goedkeuring voor aan het bestuur.

Een aantal malen per jaar verzorgen we optredens. We leveren zo op luisterrijke wijze een bijdrage aan sociale en culturele activiteiten en voegen iets extra's toe aan diverse culturele evenementen. We zingen bij kerkdiensten en leveren tevens een muzikale bijdrage aan een sfeervolle kerstviering. Bij optredens is het repertoire afgestemd overeenkomstig de bedoelingen met een passende muzikale presentatie. Indien wenselijk geven we toelichting op de te zingen nummers.

 

Muzikale leiding en begeleiding door echtpaar de Wit

Dirigente: Marion studeerde aan het Tilburgs Conservatorium. Ze studeerde in Nijmegen en Utrecht en behaalde haar diploma applicatie opleiding Koordirectie voor Vakmusici. Daarna rondde ze de specialisatie opleiding Vocaal en Instrumentale Ensemble af. Zij is nu dirigent en artistiek leider van verschillende koren en muziekgezelschappen.

Pianist/organist: Leo kwam al jong in aanraking met de koorschool van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem. Daarna volgden de eerste piano- en zanglessen. Hij studeerde wiskunde aan de universiteit te Leiden. Hij werd met zijn vader organist in Achthuizen. Na zijn komst naar Mierlo werd hij al snel organist van de Heilige Lucia kerk in Mierlo. Hij begeleidt diverse koren in de regio.

 

Contact

Heeft u interesse in ons koor dan neem dan contact met ons op: tel. 0492-665772

Impressie van 24 september: Canta Classica ontmoet Druzhba

Gezellige drukte en verrassende muziek! Zondagmiddag zat De Vliegert gezellig vol. Zo’n 130 concertbezoekers en 70 koorleden zorgden voor een behoorlijk geroezemoes. Het was dan ook het ruim van te voren aangekondigde concert van Canta Classica uit Mierlo en Druzhba uit Brandevoort. Een mooie combinatie van klassieke en Oekraiense/Russische muziek. De sfeer zat er al meteen in. Canta Classica met dirigent Marion de Wit en aan de piano Leo de Wit trapte af met vijf min of meer Russische liederen. Koorlid Eric Kolen presenteerde de inhoud ervan. Bij het laatste lied van deze eerste bijdrage deed het publiek met veel plezier al klappend mee: Kalinka.
Daarna volgden twee blokjes van vijf liederen van Druzhba onder leiding van Inna Ogarok, Oekraiense uit Donetsk. Marijke Maes, lid van Druzhba, deed hierbij de presentatie van de inhoud en maar goed ook: veel kozakken en liefde bij deze liederen, maar de meeste bezoekers konden de teksten niet verstaan. Daaraan voorafgaand religieuze liederen uit de Slavisch orthodoxe riten. Prachtig in het gehoor liggende muziek maar heel anders dan de klassieke muziek van Canta Classica. Verrassend aanvullend.
Na de pauze kwamen beide koren terug en sloten af met een gezamenlijk ingestudeerd nummer ‘Moskouse nachten’. Daarna was het tijd om met elkaar nog wat na te praten en wat te drinken. De kelen waren behoorlijk droog na dit concert dat inclusief de pauze drie uur in beslag genomen had. Zo te horen in de wandelgangen hebben de bezoekers zowel als de koorleden genoten van deze gezamenlijke presentatie in de reeks ‘Canta Classica ontmoet …..’ Volgend jaar wordt deze reeks voortgezet! Canta Classica kan altijd nog nieuwe leden gebruiken, met name mannen.

Foto's: henk en marij

cantaclassica24 9druzhba